PARTNERs

Galtür en zijn partners - een sterk team

De vele partners en coöperaties van Galtür garanderen een vakantiegenot op lange termijn

De toerismeaanbiedingen in het Paznaundal zijn bijna grenzeloos veelsoortig. Opdat dit zo blijft, zijn sterke partners en coöperaties nodig. Daarom onderhoudt Galtür met veel bekende ondernemingen enge partnerschappen. Door deze samenwerking wordt de hoogwaardige infrastructuur op lange termijn gegarandeerd. Tegelijkertijd kunnen de partners van Galtür tonen, welke attractieve merken ze zijn.

Galtür staat open voor verdere partners en coöperaties. Geïnteresseerde ondernemingen kunnen te allen tijde contact opnemen met het team van de toerismevereniging.

Projectpartners:

Premiumpartners: